CASMB

În baza contractului încheiat între MUNPOSAN şi CASMB pentru furnizare de servicii medicale spitaliceşti, pacientii asigurati au decontat de către CASMB o parte din costul total pentru un caz chirurgical. Internarea în condiţiile de decontare a cheltuielor de către CASMB impune prezentarea următoarelor documente:

 • Buletin de identitate/Carte de identitate.
 • Trimitere (recomandare de internare) de la un medic specialist sau medic de familie aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.
 • Dovada calităţii de asigurat (adeverinţă de la locul de muncă, adeverinţă de elev sau student, cupon de pensie, sau adeverinţa de la casa de asigurări)
 • Serviciile medicale la Spitalul MUNPOSAN se fac cu decontare totală de către CASMB sau cu plata suplimentară pentru condiţii deosebite de confort şi îngrijire, precum şi alte servicii suplimentare sau neacoperite.
 • Internarea pacienţilor se face fără discriminări legate de rasă, sex, vârstă, apartenenţă etnică, condiţii sociale, etc.
 • Internările se fac conform structurii pe secţii a spitalului – şi anume chirurgie generală – şi a capacităţii de asigurare a celor mai bune servicii medicale specifice pentru afecţiunea pacientului.
 • Toate detaliile de acces, conduită, plata serviciilor, drepturi şi obligaţii ale pacienţilor în Spitalul MUNPOSAN sunt prezentate la secretariat şi pe parcursul internării verbal sau în scris.
 • Plata serviciilor medicale de care beneficiază toţi pacienţii MUNPOSAN se efectuează numai la casierie în baza unui bon fiscal şi a facturii.

In baza contractului de furnizare de asistenta medicala primara incheiat intre MUNPOSAN si CASMB, pacientii asigurati beneficiaza de urmatoarele servicii medicale decontate:

Pachet de servicii medicale de bază

A. Servicii profilactice:
1.
Urmărirea dezvoltării fizice şi psihomotorii a copilului prin examene de bilanţ:
a) la externarea din maternitate – la domiciliul copilului; b) la 1 lună – la domiciliul copilului; c) la 2 luni; d) la 4 luni; e) la 6 luni; f) la 9 luni; g) la 12 luni; h) la 15 luni; i) la 18 luni.
NOTĂ:
Examenul de bilanţ până la vârsta de 12 luni inclusiv cuprinde obligatoriu şi promovarea activă a alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni.

2. Monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuziei conform prevederilor legale în vigoare:
a) luarea în evidenţă în primul trimestru;
b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a;
În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a , pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea;
c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv;
d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate – la domiciliu;
e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere;
f) consiliere pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide.
NOTĂ:
În cadrul supravegherii gravidei se va face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni.

3. Examen de bilanţ anual al copiilor de la 2 la 18 ani.

4. Control medical al asiguraţilor în vârstă de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate
Controlul medical cuprinde:
– consultaţie (anamneză, examen obiectiv, diagnostic);
– recomandare pentru examene paraclinice atunci când există argumente clinice de suspiciune a unei stări patologice consemnate în foaia de observaţie.
– încadrarea medicală a asiguratului într-o grupă de risc.

5. Imunizări:
I. conform programului naţional de imunizări:
a) antituberculoasă – vaccin BCG;
b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare;
c) testarea PPD;
d) antihepatită B;
e) antipoliomielitică VPO şi VPI;
f) împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive – DTP (sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicată);
g) antirujeolică şi antirujeolică – antirubeolică – antiurliană;
h) împotriva difteriei şi tetanosului – DT (revaccinare);
i) împotriva difteriei şi tetanosului la adulţi – dT (revaccinare);
j) împotriva tetanosului – dT sau VTA;
k) antirubeolică.
II. antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-născut;
III. alte vaccinări în caz de necesitate, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, inclusiv cele prevăzute în cadrul programelor naţionale de sănătate.
6. Educaţie medico-sanitară şi consiliere pentru prevenirea şi combaterea factorilor de risc, precum şi consilierea antidrog.

7. a) Controale periodice – epicriză de etapă pentru afecţiunile care necesită dispensarizare conform prevederilor legale în vigoare:
– insuficienţă cardiacă cronică clasa III şi IV – NIHA
– diabet zaharat tip II – pentru asiguraţii aflaţi în tratament cu antidiabetice orale
– HTA cu AVC
b) Controale periodice – epicriză de etapă pentru afecţiunile care necesită dispensarizare conform prevederilor legale în vigoare, altele decât cele menţionate la lit. a).

8. Bolnav TBC nou, descoperit activ de medicul de familie, trimis şi confirmat de specialist.

9. Servicii de planificare familială:
– consiliere de planificare familială;
– indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.

B. Servicii medicale curative:
1. Consultaţie (anamneză, examen obiectiv, diagnostic) în caz de boală sau accident.
2. Manevre de mică chirurgie şi tratament injectabil, după caz.
3. Prescriere de tratament medical şi igienico-dietetic.
4. Recomandare de investigaţii paraclinice pentru stabilirea diagnosticului şi monitorizare, prin bilet de trimitere, ca o consecinţă a actului medical propriu.
5. Eliberare de bilet de trimitere pentru cazurile care depăşesc competenţa medicului de familie, cu scurt istoric medical al asiguratului, către alte specialităţi sau în vederea internării. Medicul de familie consemnează în biletul de trimitere sau va ataşa la acesta rezultatele investigaţiilor paraclinice efectuate în regim ambulatoriu atunci când acestea au fost necesare pentru a susţine şi/sau confirma diagnosticul menţionat pe biletul de trimitere în vederea internării şi data la care au fost efectuate, care completează tabloul clinic pentru care se solicită internarea.
6. Luarea în evidenţă a bolnavului TBC confirmat de medicul de specialitate, urmărirea şi aplicarea tratamentului strict supravegheat.

+ SERVICII MEDICALE SPITALICEŞTI – Chirurgie generală

În baza contractului încheiat între MUNPOSAN şi CASMB pentru furnizare de servicii medicale spitaliceşti, pacientii asigurati au decontat de către CASMB o parte din costul total pentru un caz chirurgical. Internarea în condiţiile de decontare a cheltuielor de către CASMB impune prezentarea următoarelor documente:

 • Buletin de identitate/Carte de identitate.
 • Trimitere (recomandare de internare) de la un medic specialist sau medic de familie aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.
 • Dovada calităţii de asigurat (adeverinţă de la locul de muncă, adeverinţă de elev sau student, cupon de pensie, sau adeverinţa de la casa de asigurări)
 • Serviciile medicale la Spitalul MUNPOSAN se fac cu decontare totală de către CASMB sau cu plata suplimentară pentru condiţii deosebite de confort şi îngrijire, precum şi alte servicii suplimentare sau neacoperite.
 • Internarea pacienţilor se face fără discriminări legate de rasă, sex, vârstă, apartenenţă etnică, condiţii sociale, etc.
 • Internările se fac conform structurii pe secţii a spitalului – şi anume chirurgie generală – şi a capacităţii de asigurare a celor mai bune servicii medicale specifice pentru afecţiunea pacientului.
 • Toate detaliile de acces, conduită, plata serviciilor, drepturi şi obligaţii ale pacienţilor în Spitalul MUNPOSAN sunt prezentate la secretariat şi pe parcursul internării verbal sau în scris.
 • Plata serviciilor medicale de care beneficiază toţi pacienţii MUNPOSAN se efectuează numai la casierie în baza unui bon fiscal şi a facturii.
+ Servicii medicale decontate CASMB

In baza contractului de furnizare de asistenta medicala primara incheiat intre MUNPOSAN si CASMB, pacientii asigurati beneficiaza de urmatoarele servicii medicale decontate:

Pachet de servicii medicale de bază

A. Servicii profilactice:
1.
Urmărirea dezvoltării fizice şi psihomotorii a copilului prin examene de bilanţ:
a) la externarea din maternitate – la domiciliul copilului; b) la 1 lună – la domiciliul copilului; c) la 2 luni; d) la 4 luni; e) la 6 luni; f) la 9 luni; g) la 12 luni; h) la 15 luni; i) la 18 luni.
NOTĂ:
Examenul de bilanţ până la vârsta de 12 luni inclusiv cuprinde obligatoriu şi promovarea activă a alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni.

2. Monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuziei conform prevederilor legale în vigoare:
a) luarea în evidenţă în primul trimestru;
b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a;
În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a , pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea;
c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv;
d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate – la domiciliu;
e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere;
f) consiliere pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide.
NOTĂ:
În cadrul supravegherii gravidei se va face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni.

3. Examen de bilanţ anual al copiilor de la 2 la 18 ani.

4. Control medical al asiguraţilor în vârstă de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate
Controlul medical cuprinde:
– consultaţie (anamneză, examen obiectiv, diagnostic);
– recomandare pentru examene paraclinice atunci când există argumente clinice de suspiciune a unei stări patologice consemnate în foaia de observaţie.
– încadrarea medicală a asiguratului într-o grupă de risc.

5. Imunizări:
I. conform programului naţional de imunizări:
a) antituberculoasă – vaccin BCG;
b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare;
c) testarea PPD;
d) antihepatită B;
e) antipoliomielitică VPO şi VPI;
f) împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive – DTP (sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicată);
g) antirujeolică şi antirujeolică – antirubeolică – antiurliană;
h) împotriva difteriei şi tetanosului – DT (revaccinare);
i) împotriva difteriei şi tetanosului la adulţi – dT (revaccinare);
j) împotriva tetanosului – dT sau VTA;
k) antirubeolică.
II. antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-născut;
III. alte vaccinări în caz de necesitate, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, inclusiv cele prevăzute în cadrul programelor naţionale de sănătate.
6. Educaţie medico-sanitară şi consiliere pentru prevenirea şi combaterea factorilor de risc, precum şi consilierea antidrog.

7. a) Controale periodice – epicriză de etapă pentru afecţiunile care necesită dispensarizare conform prevederilor legale în vigoare:
– insuficienţă cardiacă cronică clasa III şi IV – NIHA
– diabet zaharat tip II – pentru asiguraţii aflaţi în tratament cu antidiabetice orale
– HTA cu AVC
b) Controale periodice – epicriză de etapă pentru afecţiunile care necesită dispensarizare conform prevederilor legale în vigoare, altele decât cele menţionate la lit. a).

8. Bolnav TBC nou, descoperit activ de medicul de familie, trimis şi confirmat de specialist.

9. Servicii de planificare familială:
– consiliere de planificare familială;
– indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.

B. Servicii medicale curative:
1. Consultaţie (anamneză, examen obiectiv, diagnostic) în caz de boală sau accident.
2. Manevre de mică chirurgie şi tratament injectabil, după caz.
3. Prescriere de tratament medical şi igienico-dietetic.
4. Recomandare de investigaţii paraclinice pentru stabilirea diagnosticului şi monitorizare, prin bilet de trimitere, ca o consecinţă a actului medical propriu.
5. Eliberare de bilet de trimitere pentru cazurile care depăşesc competenţa medicului de familie, cu scurt istoric medical al asiguratului, către alte specialităţi sau în vederea internării. Medicul de familie consemnează în biletul de trimitere sau va ataşa la acesta rezultatele investigaţiilor paraclinice efectuate în regim ambulatoriu atunci când acestea au fost necesare pentru a susţine şi/sau confirma diagnosticul menţionat pe biletul de trimitere în vederea internării şi data la care au fost efectuate, care completează tabloul clinic pentru care se solicită internarea.
6. Luarea în evidenţă a bolnavului TBC confirmat de medicul de specialitate, urmărirea şi aplicarea tratamentului strict supravegheat.

Abonează-te la newsletter
Vrei să fii informat?
Vrei să primești cele mai noi PROMOȚII?
Abonează-te la newsletter-ul nostru și vei fi primul care vei afla!
Email-ul dumneavoastră

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH