Medicina de familie

Sănătatea ta și a celor dragi contează!

Medicina de familie este specialitatea care asigură asistenţa medicală primară şi continuă şi, prin acţiuni preventive, educaţionale, terapeutice şi de recuperare, contribuie la promovarea stării de sănătate a individului, a familiei şi colectivităţii.

Ce trebuie să știți despre medicina de familie

Asistența medicală primară se asigură numai de către medicul de familie, prin cabinete medicale organizate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu completările ulterioare și prin cabinete medicale care funcționează în structura sau în coordonarea unor unități sanitare aparținând ministerelor și instituțiilor centrale cu rețea sanitară proprie, ca furnizori de servicii medicale în asistență medicală primară, autorizați și acreditați potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
Pentru asistență medicală stomatologică vă puteți adresa oricărui medic stomatolog care funcționează la un cabinet medical acreditat și care se află în relații contractuale cu casa de asigurări de sănătate.
Calitatea de asigurat trebuie demonstrată furnizorilor de servicii medicale la cererea acestora.

Dacă medicul la care doriți să vă înscrieți este din alt județ

Pe lângă cele de mai sus, va trebui:
a. să comunicați angajatorului dvs. sau instituției care vă plătește asigurarea de sănătate să transmită lista nominală casei județene de asigurări de sănătate în care se află cabinetul medicului pe care l-ați ales;
b. să prezentați medicului la care vă înscrieți o copie după ordinul de plată sau după un document din care să reiasă că plata contribuției dumneavoastră se face către casa de asigurări din județul respectiv.
Nici un asigurat nu are dreptul de a figura pe listele a doi sau mai mulți medici de aceeași specialitate (medic de familie sau stomatolog). În caz contrar, nu veți mai beneficia de nici unul din drepturile asiguratului, prevăzute în Legea asigurărilor de sănătate.

Schimbarea medicului de familie nu se poate face decât după cel puțin 6 luni de la ultima înscriere.

Tratamente și medicamente

Asigurații beneficiază de medicamente cu sau fără contribuție personală, pe baza de prescripție medicală eliberată de medicii care sunt în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate.
Lista cu medicamente de care beneficiază asigurații cu sau fără contribuție personală se aprobă prin hotărâre a Guvernului. În listă se pot include numai medicamente prevăzute în Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman. În unele situații, medicul de familie vă poate da o trimitere către un medic specialist care, în urma unor consultații de specialitate, vă va acorda rețeta corespunzătoare sau va completa o scrisoare medicală pentru eliberarea rețetei de către medicul de familie.

Acte necesare înscrierii la Medicul de Familie:

  • copie act identitate adulți/certificate de naștere copii;
  • adeverință de la locul de muncă (sau talonul de pensionar);
  • talonul de șomer, pentru persoanele înregistrate ca șomeri;
  • carnet de student sau adeverință, pentru studenții de până la 26 ani;
  • dovada achitării contribuției la CASMB pentru persoanele fără venit.
Abonează-te la newsletter
Vrei să fii informat?
Vrei să primești cele mai noi PROMOȚII?
Abonează-te la newsletter-ul nostru și vei fi primul care vei afla!
Email-ul dumneavoastră

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH